VideoOvervåket Test

Eksamensregler og generelle tips.

Du behøver

Google Chrome.

VideoOvervåket Test må gjennomføres med nettleseren Google Chrome.

Last ned Google Chrome.

Legitimasjon.

For å identifisere deg krever vi godkjent legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort.

Følgende må være synlig på legitimasjon:

  • Passbilde.
  • Fødselsdato.
  • Navn.

Vennligst skjul privat informasjon som:

  • Bankkonto- og kredittkortnummer.
  • Passnummer.

Smarttelefon eller nettbrett med kamera.

Du må benytte kamera på smarttelefon/nettbrett under eksamen.

Denne benyttes til å filme dine omgivelser før eksamen, samt gi oss oversikten over rommet under eksamen.

Du må laste ned appen ProctorExam fra App Store eller Google Play Store.

God internettforbindelse.

Testen krever en stabil linje med minimum 10 Mb/s opplastningshastighet.

Smarttelefon/nettbrett må være koblet til Wi-Fi og være i flymodus.

Før eksamen

God belysning.

Påse at rommet har god belysning.

Du må være alene i rommet.

Det er et brudd på eksamensreglene dersom andre enn deg selv er i rommet.

Resultatet kan da bli underkjent.

Kamera må være i riktig vinkel.

Pass på at både web-kamera og kamera på smarttelefon eller nettbrett står innstilt slik at vi kan se deg i begge.

Under eksamen

Hjelpemidler.

Eventuelle hjelpemidler skal vises fram for kamera under oppstart av eksamen. Ingen andre hjelpemidler enn de som er spesifisert for din eksamen er tillatt.

Det er heller ikke tillatt med flere skjermer, nettbrett, osv under eksamen.

Ingen hodetelefoner.

Vi må være i stand til å høre hva du hører under eksamen.

Det er ikke tillatt med musikk eller lignende.

Ingen prat (eller synging).

All lyd og tale vil bli analysert for mistenkelig oppførsel.

Ingen toalettpauser.

Toalettpauser er ikke tillatt under eksamen.