h9M6C6xpTjQGEPSVQ1DXPDT3awIRDBWvxuNwaXkbT3zzWym9YPyD3vCEbl0OgTNT

Registrering og kjøp av Solarieopplæringen

Solarieopplæringen gjennomføres som et nettbasert selvstudium, og dekker de emnene som du kan forvente å få spørsmål om i Solarieprøven.

Pris på produktet: 1 720,-