0mZIfLwoUB66GP7ocLhZJTuckPMOpF10OCl16XS6TpQ818c5Qv6LQzXOjDrxRU3T

Registrering og kjøp av Solarieopplæringen

Solarieopplæringen gjennomføres som et nettbasert selvstudium, og dekker de emnene som du kan forvente å få spørsmål om i Solarieprøven.

Pris på produktet: 1 645,-