eco0RQg3F5BvDZHIaAJnX34HQEAiicDuYbfxYkFkBt2R3NWJG60IrSmnFvPP3F77

Testlederinformasjon

Personalia og bilde

Be kandidaten logge inn på «Min side» for å sjekke at riktig postadresse er oppgitt.
Bilde skal være tatt rett forfra med hvit vegg/bakgrunn, der man ser ansiktet godt. Ingen solbriller, caps eller poseringer.
Se politiets krav til passbilde her. Hjelp kandidaten med å redigere bildet (blyanten under bildet på «Min side») slik at bildet kan brukes på Solariebeviset.

Aldersgrense

Det er ingen aldersgrense for å avlegge Solarieprøven. Godkjenningsbeviset har en utløpsdato som er 5 år etter bestått prøve. Hvis man er 16 år når du avlegger prøven, vil bevisets gyldighet løpe to år før kandidaten får dette utstedt og har lov til å jobbe i solariet. Godkjenningsbevis blir utstedt til kandidater over 18 år, som har bestått Solarieprøven. Kandidater under 18 år vil automatisk motta sitt Godkjenningsbevis ved fylte 18 år.

Betaling

Tilgang til Solarieprøven og/eller Solarieopplæringen kjøpes på solarieprøven.no. Betaling gjøres samtidig som registrering, eller i fra «Min side» etter registrering.

Solarieprøven

Prøven består av 35 oppgaver, med en tidsbegrensning på 45 minutter. Kandidaten får et varsel når det er 5 minutter igjen av prøven. Prøven er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk.

Hjelpemidler

Det er ingen tillatte hjelpemidler på Solarieprøven.

Krav til bestått

For å bestå Solarieprøven kreves 75 % i totalt resultat.

Prøvegjennomføring

Prøven kan kun startes fra bunnlinjen på solarieprøven.no. Prøven er tilgengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. Det er viktig at du som testleder er til stede i lokalet og overvåker prøvegjennomføringen.

  1. Klikk på lenken «Start solarieprøven (krever innlogging av testleder)» i bunnlinjen
  2. Logg inn med din testlederbruker
  3. Velg hvilket skriftspråk prøven skal avlegges på, eventuelt la kandidaten velge selv
  4. Kandidaten logger inn med mobilnummer og passord
  5. Prøven startes, eventuelt må kandidaten velge skriftmål selv før prøven startes

Resultat

Resultatet vil vises umiddelbart etter at prøven er avsluttet. Her vil kandidaten få informasjon om bestått eller ikke-bestått, og prosentfordeling innenfor de ulike emnene. Resultatet vil også være tilgjengelig fra «Min side».

Ved bestått resultat

Ved bestått resultat, registrert personalia og opplastet bilde, vil kandidaten få tilsendt et bevis i bankkortformat. Normalt tar dette 2-4 uker.

Kontinuasjonsprøve og karantene

Ved 2 ikke bestått resultat samme dag, er kandidaten ilagt 1 dag karantene. Du som testleder stopper kandidaten etter to forsøk, og lar kandidaten gjennomføre resterende forsøk en annen dag. Hvis kandidaten har brukt 4 forsøk, må det gjennomføres et nytt kjøp for å få tilgang til nye forsøk.

Support

Ved behov ta kontakt med Norsk Test på telefon 78 97 35 00 eller post@norsktest.no.